KANUN

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları

Anagayrimenkulün Yönetimi

Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Son Hükümler

Devre Mülk Hakkı